Rank Student Name School Name City,State Grand Total
Rank Student Name School Name City,State Grand Total
1 DALLAS 666 Fargo-Gage Fargo , OK 20519
2 Gold Air Afton School Afton , OK 11470
3 MS 298 Afton School Afton , OK 11357
4 AB 964 Fort Cobb Broxton Fort Cobb , OK 10037
5 LG 562 Fargo-Gage Fargo , OK 1565